Kominík Praha

Každý dům disponuje bezesporu komínem. Právě komín tvoří průduch, jímž jdou spaliny ven z interiéru. Komín jako takový má svá specifika a musí být postaven podle daných norem. Jednou ročně musí přijít kominík a komín zkontrolovat. Děje se takto především proto, že komín může být zanesen dehtem a spalinami, jež mohou být zažehnuty a dochází k rozlehlým požárům, které jsou úplně zbytečné.

Nechat si přijít kominíka změřit množství spalin v komínu může každý člověk, jelikož kominíků je dostatečné množství. Rozhodně by komíny měli prohlížet certifikovaní kominíci, již mají certifikát pro vykonávání této činnosti. Kominíci bez certifikátu by neměli v žádném případě mít s vaším komínem cokoli společného. I vy se tímto vystavujete riziku vzplanutí právě vašeho komína.

Při výběru kominíků byste vy jako majitel nemovitosti měl bezesporu dbát i na cenu celkové inspekce a na její preciznost. Někteří kominíci řeší prohlídku komínu jen papírově, což není optimální. I na tento fakt by si měl majitel domu dát velký pozor. Všechno je vhodnější precizně zkontrolovat, aby nedocházelo k nějakým nesrovnalostem. Riziko požáru se díky kontrole snižuje na minimum.